Kjøpsbetingelser

Hos LEDproff er forbrukerens vilkår og rettigheter sentrale i vårt forhold til kunden.
 

Generelle oplysninger

Virksomhetsinformasjon:
LEDproff.no
CO/KGH Accountancy & VAT Services AS
Isebakkeveien 25
1788 Halden
Norge


E-post
shop@ledproff.no

Telefonnummer
23 96 26 99

Bankinformajson 
Kontonummer 86018498423 

Organisasjonsnummer 
919357673MVA


 

 

1. Bestilling
Varer som bestilles i vår nettbutikk og leveres som utgangspunkt innen 1-5 virkedager dersom det er lagervarer.. I tilfelle en eller flere varer er utsolgt, forbeholder vi oss retten til å sende bestillingen kun når alle bestilte varer er på lager. Beskjed om forventet leveringsdato vil bli annonsert. Alle kontrakter inngås på Norsk.
 

2. Faktura
Når du har bestilt og mottatt varen, vil vi trekke pengene fra kontoen din i den forbindelse
du vil da motta en e-post, vedlagt din faktura på kjøpet.
 

3 .Priser
Alle oppgitte priser vises inkl. Norsk moms på 25%.
Det blir ikke pålagt ytterligere utgifter, toll eller mva.
 

4. Levering
Frakt starter på 49 kr. Pakkene leveres med Bring / Posten Norge.  Frakten vil vises på ordrebekreftelsen.
 

5. Betaling (gratis) - Imidlertid er det et gebyr på PayPal 2,95 %
Visa
MasterCard.
Visa Electron.
PayPal.  2,95
Vipps
Bankoverføring (forskuddsbetaling)
 

6. Betalingsbetingelser
Betaling skal skje senest den datoen fakturaen oppgir som siste rettidige betalingsdato. Betaling skal som hovedregel skje netto kontant. Dersom siste rettidige betalingsdato ikke er spesifisert, må betaling skje kontant ved levering. LEDPROFF.NO er berettiget til å beregne renter og purregebyrer av den til enhver tid forfalte betalingen med 2 % pr. måned frem til forfall betales, dersom betaling skjer etter forfall. Kjøpers betalinger avskrives først på påløpte renter og forfalte kostnader. Så på gjelden. Kjøper har ikke rett til å motregne eventuelle motkrav på LEDPROFF.NO som ikke er skriftlig anerkjent av LEDPROFF.NO og har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av motkrav av noe slag. Dersom levering utsettes på grunn av kjøpers forhold av noe slag, plikter kjøper å betale til LEDPROFF.NO, som om levering hadde funnet sted til avtalt tid. LEDPROFF.NO kan fravike dette ved skriftlig varsel.
 

7. Reklamasjonsrett
Kjøpslovens mangelregler gjelder ved kjøp av varer. Når du handler hos LEDPROFF.NO har du selvfølgelig 24 måneders klagerett. Dette betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Det er et krav at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke er oppstått som følge av feil bruk av produktet eller annen skadelig adferd. Vi gjør oppmerksom på at LED-produkter som er koblet til en lys- eller bevegelsessensor kan skade den innebygde LED-driveren i LED-produktet.

Du må klage innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget mangelen på varen. Reklamerer du innen to måneder etter at mangelen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid være rettidig. Vi anbefaler at du inspiserer varen ved mottak, for å se etter transportskader, og kontakte oss så snart som mulig,

Kontrollgebyr for ikke-defekte varer.
LEDPROFF.NO  forbeholder seg retten til å teste varer som påstås å være defekte. LEDPROFF.NO finner varen OK etter testing, må det påregnes at varen sendes tilbake med faktura for utført arbeid. Eksamensgebyret er 400 KR og du må gi særskilt samtykke til gebyret når varen sendes inn for klage. Du skal selvfølgelig kun betale kontrollavgiften dersom det viser seg at varen ikke er mangelfull i henhold til kjøpslovens bestemmelser. Først etter testing vil LEDPROFF.NO gjøre en mulig bytte / kreditering.
Hvis klagen er berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fraktkostnader. Varen skal alltid sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og husk å få kvittering for forsendelse slik at vi kan refundere fraktkostnadene dine.
 

Varen sendes til:
LEDproff.no
C/o Responsservice,
Kvernhusvegen 21,
2743 Harestua

Vi mottar hverken pakker uten de deles ut eller pakker sendt pr. etterkrav
 

8. Angrerett
Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du mottok varen din eller får den siste varen i fysisk besittelse ved avtale om flere ulike varer, som bestilles i én bestilling og som leveres enkeltvis.

Du må gi oss beskjed innen 14 dager etter mottak om at du ønsker å angre kjøpet. Meldingen må gis på salg@ledproff.dk, eller tlf: 71 99 48 42 eller ved å bruke standard angreskjema. I meldingen din må du gjøre det klart for oss at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Du kan ikke angre ved å bare nekte å motta varen uten samtidig å gi oss tydelig beskjed om dette.

Komme tilbake
Du må returnere bestillingen til oss uten unødig opphold, og senest 14 dager etter datoen du har gitt oss beskjed om at du ønsker å angre kjøpet. Du må selv bære de direkte kostnadene i forbindelse med retur av varen. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for levering av varen.

På grunn av deres natur kan enkelte varer ikke returneres med vanlig post. Dette gjelder: Lottvarer. som paneler, inventar eller annet
Kostnaden ved retur forventes å utgjøre maksimalt ca. kr.:500

Varer unntatt angrerett
Følgende produkttyper er unntatt fra angreretten:
Levering av forseglede lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen på. Dersom forseglingen har skjedd på denne typen varer

Tilstanden til varen når du sender den tilbake
Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi, som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måte som om du prøvde den i en fysisk butikk, men du må ikke ta den i faktisk bruk.

Dersom varen er prøvd utover det som er beskrevet ovenfor, anser vi den som brukt, hvilket betyr at ved heving av kjøpet vil du kun få deler eller ingenting av kjøpesummen tilbake, avhengig av varens kommersielle verdi .

Mangel på originalemballasje kan muligens utgjøre en svekkelse, så for å være sikker på å kunne få alle pengene tilbake, anbefales det at varen returneres i originalemballasje.

Tilbakebetaling av kjøpesummen
Hvis du angrer på kjøpet, vil du få tilbake beløpet du har betalt til oss. Ved verdifall du er ansvarlig for, vil dette kjøpesummen bli trukket fra.

Hvis du benytter deg av angreretten, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (men ikke tilleggskostnader på grunn av ditt eget valg av en annen leveringsform enn den billigste standardleveringsformen vi tilbyr), uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter innen 14 dager fra datoen vi har blitt varslet om din beslutning om å kansellere denne avtalen. Vi vil foreta en slik refusjon med samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet.

Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varen i retur, med mindre du tidligere har fremlagt dokumentasjon på at du har returnert den.
 

LEDPROFF.NO
C/o Responsservice
Kvernhusvegen 21
2743 Harestu

Merk pakken Angrerett og legg ved kopi av kjøpsfaktura, som dokumentasjon på at returvaren(e) er kjøpt fra LEDPROFF.NO

Vi mottar ikke pakker uten levering eller pakker sendt i posten. kontantbetaling ved levering. LEDPROFF.NO anbefaler at varen returneres via Posten Norge, og at varen sendes som pakkepost. På denne måten er det mulig å spore pakken i Posten Norge sitt system og det fjerner dermed enhver tvil om varen er levert til LEDPROFF.NO Videre har kunden mulighet til å be om pakken dersom levering ikke har tatt plass.
 

9. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR HANDLERE

Handelsmenn har samme salgsbetingelser som forbrukere, men med følgende modifikasjon:

 • Som næringsdrivende har du ingen angrerett.
 • Dersom vi av en eller annen grunn mottar krav fra tredjeparter om gebyrer eller annet, vil disse ikke bli betalt
 • Det gis 1 års klagerett, gyldig fra fakturadato.
 • I tilfelle av utskifting eller reparasjon, fravikes garantiperioden ikke.
 • LEDPROFF.NO forbeholder seg eiendomsretten til leverte varer inntil hele kjøpesummen inkl. leveringskostnader og ev renter og kostnader betales i sin helhet.
 • Kostnader i forbindelse med en ev håndheving av eiendomsforbeholdet vil alltid være kjøpers ansvar.
 • Rente belastes fra forfall med 1,5 % per påbegynt måned.
 • Ved reklamasjon må kjøper bære kostnadene for frakt og ev pakking.
 • Reklamasjon på fraktskader må rettes av mottaker direkte til transportørene innen 48 timer etter at leveringen fant sted.
   

10. Personopplysningspolicy

For at du skal kunne inngå avtale med oss ​​trenger vi følgende informasjon:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-postadresse.

Vi registrerer dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen til deg.

Personopplysningene registreres hos LEDPROFF.NO og lagres i fem år, hvoretter opplysningene slettes.

Den dataansvarlige for LEDPROFF.NO er LEDPROFF.NO  Org. nr.  919357673MVA

Som registrert hos LEDPROFF.no har du alltid rett til å protestere mot registreringen. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter personopplysningsloven og henvendelser i forbindelse med dette rettes til: shop@ledproff.no

 

STANDARD ANGRE SKJEMA

(Dette skjemaet fylles ut og returneres kun hvis angreretten benyttes)


Til:
LEDPROFF.NO
C/o Responsservice,
Kvernhusvegen 21,
2743 Harestua

Jeg meddeler herved at jeg ønsker å benytte meg av angreretten i forbindelse med min kjøpsavtale for følgende varer/tjenester:

   
_________________________________________________________________________________________
   

Bestilte den: ______________________________          Mottatt på:  _______________________________

   
Forbrukernavn: ______________________________________________________________________
   
Forbrukeradresse _____________________________________________________________________
   
Forbrukersignatur (bare hvis innholdet i skjemaet er formidlet på papir: ___________________________________________________________________
   
Dato:  __________________________
       

 

 

Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert 10.08.2022